xyz資訊工坊

xyz 軟體補給站商品分類

  商品編號: dvd10318
  商品名稱: 李宗駒-玄宗心易姓名學 初級/高級 面授班 視頻錄像22講+配套教材
  語系版本:
  運行平台:
  更新日期:
  光碟片數: 1片
  銷售價格: $200元
  熱門標籤: 李宗駒  玄宗  心易  姓名學 
您可能感興趣:
您可能也喜歡:
DVDXX14358--周易算命視頻-劉文元 劉文元-大六壬師資班教程視頻22集
DVDXX14427--周易算命音頻-韓海軍 韓海軍-(錄音) 2010年7月梅花心易講課錄音+教材//韓海軍-(錄音)2009年7月梅花心易面授錄音12講+筆記//韓海軍-(錄音)2010年11月梅花心易基礎班錄音24講//韓海軍-(錄音)2011年3月南陽梅花心易錄音39節+資料筆記//韓海軍-(錄音)2011年5月南陽梅花心易綜合班錄音30講//韓海軍-(錄音)2012年3月青州錄音38講+資料//韓海軍-(錄音)2012年4月河南安陽梅花心易弟子班錄音17講14小時錄音//韓海軍-(錄音)2012年元旦梅花錄音19講
DVDXX14363-2--周易算命視頻-孟凡宸 孟凡宸諸葛奇門2009年7月視頻教程32集
DVDXX14374-8--周易算命視頻-宋國元 宋國元-2016金鎖玉關視頻教程10集//宋國元-早期金鎖玉關風水講座視頻24集//宋國元-電子資料(全集)10部PDF
DVDXX14353-4--周易算命視頻-劉文元 劉文元-大六壬2012年教程視頻61集
李宗駒-玄宗心易姓名學 初級/高級 面授班 視頻錄像22講+配套教材


李宗駒-玄宗心易姓名學 初級面授班 視頻錄像10講+配套教材


Mode                LastWriteTime         Length Name                                                                  
----                -------------         ------ ----                                                                  
-a----        2018/10/2  下午 12:09              0 1.txt                                                                 
-a----         2018/8/9  下午 03:54        7579330 李宗駒 玄宗心易姓名學 初階講義【】.pdf                                                
-a----         2018/8/9  下午 03:58       71889038 李宗駒 玄宗心易姓名學初階01【】.wmv                                                 
-a----         2018/8/9  下午 03:55      118633472 李宗駒 玄宗心易姓名學初階02.wmv                                                   
-a----         2018/8/9  下午 03:58      107430662 李宗駒 玄宗心易姓名學初階03【】.wmv                                                 
-a----         2018/8/9  下午 03:54      128877848 李宗駒 玄宗心易姓名學初階04.wmv                                                   
-a----         2018/8/9  下午 03:54       86277266 李宗駒 玄宗心易姓名學初階05.wmv                                                   
-a----         2018/8/9  下午 03:54      116148764 李宗駒 玄宗心易姓名學初階06【】.wmv                                                 
-a----         2018/8/9  下午 03:54      109157750 李宗駒 玄宗心易姓名學初階07.wmv                                                   
-a----         2018/8/9  下午 03:57       82081640 李宗駒 玄宗心易姓名學初階08.wmv                                                   
-a----         2018/8/9  下午 03:57       75507356 李宗駒 玄宗心易姓名學初階09【】.wmv                                                 
-a----         2018/8/9  下午 03:54       68940350 李宗駒 玄宗心易姓名學初階10.wmv                                                   
李宗駒-玄宗心易姓名學 高級面授班 視頻錄像12講+配套教材


Mode                LastWriteTime         Length Name                                                                  
----                -------------         ------ ----                                                                  
-a----        2018/10/2  下午 12:10              0 1.txt                                                                 
-a----         2018/8/9  下午 03:55      111410498 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階-04.wmv                                                 
-a----         2018/8/9  下午 03:53       95451704 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階01【】.wmv                                                
-a----         2018/8/9  下午 03:58      682025948 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階02.dat                                                  
-a----         2018/8/9  下午 03:53      155889638 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階03.wmv                                                  
-a----         2018/8/9  下午 03:53       96676730 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階05【】.wmv                                                
-a----         2018/8/9  下午 03:53      231232968 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階06.wmv                                                  
-a----         2018/8/9  下午 03:53       85686464 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階07【】.wmv                                                
-a----         2018/8/9  下午 03:51       99222782 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階08.wmv                                                  
-a----         2018/8/9  下午 03:51       85513646 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階09【】.wmv                                                
-a----         2018/8/9  下午 03:51       89422448 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階10.wmv                                                  
-a----         2018/8/9  下午 03:52      140471284 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階11.wmv                                                  
-a----         2018/8/9  下午 03:51       91838504 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階12【】.wmv                                                
-a----         2018/8/9  下午 03:50       14123341 李宗駒 玄宗心易姓名學 高階講義【】.pdf